top of page

Street

Street-tunneilla käydään läpi eri katutanssin tyylilajeja ja vivahteita, kuten hip-hop ja sen eri tyylisuuntaukset (lyrical-, new style-, old school-hiphop, etc.) Katutansseihin kuuluvat myös esim. locking, popping, house ja breakdance. Tunnetuimmat ja vanhimmat katutanssinlajit ovat lähtöisin New Yorkista.

Street-tunneilla pääpaino on kuitenkin hiphopissa, joka tyylisuuntauksena syntyi yhdessä hiphop-kulttuurin kanssa, jolle ominainen musiikkityylisuuntaus on rap-musiikki. Tyylilajit sekä tuntirakenne vaihtelevat opettajakohtaisesti. Street-lajeille ominaista on hiottu ja monipuolinen rytmiikka, musikaalisuus, koordinaatio, pysähdykset, isolaatiot, sekä artikuloidut liikkeet.

 

 Street-tunteja on alkeista edistyneisiin ja laji sopii erinomaisesti niin tytöille, kuin pojille ja myös vasta-alkajille. 

bottom of page