top of page

Koulutussäännöt

Koulutus- ja kisaryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi ( syyskausi+kevätkausi).

Erikoisryhmiin ilmoittautuminen velvoittaa oppilasta osallistumaan kaikille tunneille. Poikkeuksia voidaan myöntää painavista syistä ja niistä on aina keskusteltava kyseisen tunnin opettajan tai Tanssikeskuksen toimiston kanssa.

Erikoisryhmien viikkotunnit eivät noudata normaalia tuntijaksotusjärjestelmäämme vaan tuntimäärä saattaa vaihdella kausittain. Kausimaksu johdetaan kiinteästä summasta, joka jaksotetaan maksettavaksi tasaerissä sovittavissa olevin väliajoin, kuitenkin siten, että lukukaudella maksettavia eriä syntyy maksimissaan neljä.

 

Jos oppilas jättää saapumatta tunnille niin useasti, että sen koetaan vaikuttavan ryhmän edistymiseen, on tanssikeskuksen rehtorilla oikeus erottaa kyseinen oppilas ryhmästä. Ryhmästä erotetun oppilaan maksua ei palauteta.

 

Erikoisryhmään hyväksytty ja ilmoittautunut on velvoitettu osallistumaan edustustapahtumiin, jotka opettaja tai rehtori omalla harkinnallaan määrää velvoittaviksi. Poikkeuksia voidaan myöntää painavista syistä ja niistä on aina keskusteltava kyseisen tunnin opettajan tai toimiston kanssa.

 

Erikoisryhmien hinnat ovat kohdistettu koulutuksen sisältämiin tanssitunteihin, jonka vuoksi lisäkuluja saattaa syntyä oppilaan maksettavaksi esimerkiksi puvustuksesta ja kilpailuista.

bottom of page