top of page

Koulutussäännöt

- Koulutus- ja kisaryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi (syyskausi+kevätkausi).

- Erikoisryhmiin ilmoittautuminen velvoittaa oppilasta osallistumaan kaikille tunneille.

 

- Poissaoloja voidaan myöntää, mutta niistä on keskusteltava oman vastuuopettajan kanssa.​ 

-Jos oppilas jättää saapumatta tunnille niin useasti, että sen koetaan vaikuttavan ryhmän edistymiseen, on tanssikeskuksen rehtorilla oikeus erottaa kyseinen oppilas ryhmästä. Ryhmästä erotetun oppilaan maksua ei palauteta.

 

- Erikoisryhmään hyväksytty ja ilmoittautunut on velvoitettu osallistumaan yhteisesti sovittuihin edustustapahtumiin. Poikkeuksia voidaan myöntää, mutta niistä on keskusteltava oman vastuuopettajan kanssa. 

- Erikoisryhmien hinnat ovat kohdistettu koulutuksen sisältämiin tanssitunteihin, jonka vuoksi lisäkuluja saattaa syntyä oppilaan maksettavaksi esimerkiksi puvustuksesta, kilpailuista, kilpailun huoltokulusta, tehopäivistä/leireistä sekä koulutuspäivistä.

bottom of page