Koulutusohjelmat

Koulutusohjelman päätavoitteena on antaa tanssijalle monipuoliset keholliset, sekä tiedolliset valmiudet eri tanssilajeista ja ajan ilmiöistä, sekä tietoa tanssin kentän eri osa-alueista, jotta myös alan opintoihin tähtäävillä olisi riittävät valmiudet etenemiseen. Tanssikeskus Element tukee koulutusohjelmassa eteneviä oppilaitaan mm. henkilökohtaisilla kausipalautetuokioilla (päälajit), sekä aktiivisella seurannalla ja palautteen antamisella.

 

Koulutusohjelma kannustaa oppilaitaan myös omiin projekteihin järjestämällä erilaisia tapahtumia, oppilaslähtöisiä projekteja ja tarjoamalla salivuoroja omaan työskentelyyn. Koulutusohjelma perustuu humanistisiin koulutusmetodeihin sekä periaatteisiin; niin oppilaslähtöiseen, kuin myös ohjattuun toimintaan. 

Koulutusohjelmalaiset ovat velvoitettuja edustamaan Tanssikeskusta mm. erilaisissa esityksissä ja tapahtumissa. 

Street KO

90 min oma tunti​

60 min vapaavalintainen Street -tunti

4 x 160e / kausi

Street pienryhmä

15 h opetusta

260e / hlö

Disco intensiivi

90 min oma tunti

5 x yksityistunti

4 x 135e / kausi

Show Trainees

Show Trainees on uusi syksyllä aloittava ryhmä, joka treenaa kovaa ja tavoitteellisesti. Ryhmä on tarkoitettu juniori-ikäisille tanssijoille, jotka haluavat kehittyä tanssin saralla. Ryhmään haetaan motivoituneita ja ahkeria tanssijoita. Ryhmän omalla tekniikka/koreo-tunnilla keskitytään tanssin perustekniikkaan sekä haastavampiin hyppyihin ja piruetteihin. Tunnilla myös kehitetään lihaskuntoa ja kestävyyttä. Lisäksi ryhmän oppilaille on kaksi pakollista viikkotuntia; showjazz sekä nykytanssi.

 

Ryhmä voi osallistua mahdollisuuksien mukaan katselmuksiin ja kisoihin kauden aikana. Ryhmä voi osallistua myös erilaisiin tapahtumiin ja edustustilaisuuksiin. Ryhmän tunteja opettaa Oona Räikkä, Jessika Pullinen sekä Hanna Kortelainen. 

60 min oma tunti

60 min showjazz

60 min nykytanssi

4 x 210e /kausi

MINIKIDS TRAINEES

Minikids trainees on lapsille suunnattu tavoitteellisen treenaamisen ryhmä. Ryhmä antaa vahvan pohjan tulevalle tanssitaipaleelle, sillä tunneilla keskitytään normaaleja viikkotunteja enemmän tanssimiseen, tekniikkaan, venyttelyyn ja lihaskuntoon. Oppilaat saavat yksilöllisempää palautetta omalla tunnillaan ja näin ollen lapsen kehitys on normaalia nopeampaa. Aiempi tanssitausta on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. Tärkeintä on kiinnostus tanssiin sekä halu oppia uutta! 

Ryhmä voi osallistua erilaisiin tapahtumiinn ja kisoihin, jos siihen on mahdollisuus ja innokkuutta.

45 min oma tunti

60 min vapaavalintainen tunti

4 x 130e / kausi

Sen lisäksi meillä on mahdollista saada soolo- sekä duovalmennusta. Otathan yhteyttä sähköpostitse mikäli nämä kiinnostavat sinua!