top of page

Nykytanssi

Nykytanssi on näyttämö- ja taidetanssin sateenkaarilaji, joka fuusioi eri tanssilajeja ja liikkumistyylejä. Nykytanssin, esimerkiksi showtanssista erottaa sen tutkiva olemus ja sen syvä kokemuksellisuus. Usein komposition lähteenä on improvisaatio. Nykytanssi pyrkii jatkuvasti löytämään jotain uutta ja määrittämään omaa muuttuvaa filosofiaansa. Nykytanssi on siis jatkuvasti tutkivaa ja pohtivaa työskentelyä, erilaisia lähestymistapoja liikkeeseen, olemiseen, jonkin asian esittämiseen tai niiden harjoittamiseen. Nykytanssi voi olla esittävää tai ei-esittävää, riippuen asiayhteydestä. Nykytanssiteos voi koostua kaikenlaisesta liikkeestä kaikin tavoin lahestyttynä koreografin mieltymysten mukaisesti. 

Nykytanssitunti rakentuu alkulämmittelystä, erilaisista lajinomaisista keskilattia-, sekä salinpoikki-harjoituksista, sekä lopputanssisarjasta. Tunti on luova ja vapauttava, oman kehon tuntemista-, voimaa ja kehonhallintaa-, sekä erilaisten somaattisten mielikuvien sekä harjoitusten kautta liikkeen taloudellisuutta edistävä. Tunnin tyyli ja fokus voi vaihdella radikaalisti opettajasta riippuen. Nykytanssi on erityisen kokemuksellista ja sopii kaiken ikäisile sekä tasoisille tanssijoille. Tyylilaji sopii kaikille ja on erinomainen tapa kehittää laajasti omaa kehontuntemusta, sekä erilaisia lähestymistapoja omaan kehoon, mieleen ja liikkeeseen. 

bottom of page