Showtanssi painotteinen koulutusohjelma 

Sisältö ja tavoitteet

Tanssikeskus Elementin showtanssin koulutusohjelma koostuu pakollisista tunneista (koreo, tekniikka/venyttely sekä sen lisäksi pakollisista mutta vapaavalintaisista tunneista (nykytanssi, baletti, disco, street, show). 

Streetkoulutusohjelmien rakenne koostuu kahdesta pakollisesta tunnista, street koulutustunnista sekä vapaavalintaisesta street/hiphop viikkotunnista. 

 

Koulutusohjelma kehittää tanssijan itsenäistä ja reflektiivistä esiintyjäntaitoa, sekä kehollisia valmiuksia myös luoden pohjaa mahdollisille ammattiopinnoille sekä tanssijan- ja esiintyjän työllisille tehtäville tulevaisuudessa. Tanssituntien lisäksi koulutusohjelmassa valmistetaan erilaisisia koreografisia-, sekä tanssijan- ja esiintyjäntyöllisiä produktioita niin taidetanssin, kuin myös kaupallisen tanssin, sekä muiden ajan ilmiöiden parissa.

Koulutusohjelman päätavoitteena on antaa tanssijalle monipuoliset keholliset, sekä tiedolliset valmiudet eri tanssilajeista ja ajan ilmiöistä, sekä tietoa tanssin kentän eri osa-alueista, jotta myös alan opintoihin tähtäävillä olisi riittävät valmiudet etenemiseen. Tanssikeskus Element tukee koulutusohjelmassa eteneviä oppilaitaan mm. henkilökohtaisilla kausipalautetuokioilla (päälajit), sekä aktiivisella seurannalla ja palautteen antamisella myös treenituntien ja produktioiden lomassa. Koulutusohjelma kannustaa oppilaitaan myös omiin projekteihin järjestämällä erilaisia tapahtumia, oppilaslähtöisiä projekteja ja tarjoamalla salivuoroja omaan työskentelyyn. Koulutusohjelma perustuu humanistisiin koulutusmetodeihin sekä periaatteisiin; niin oppilaslähtöiseen, kuin myös ohjattuun toimintaan.

 

Erikoiskoulutusohjelman pääsyvaatimukset/taitotasot:

Tanssikeskus Elementin erikoiskoulutusryhmiin valitaan oppilaita, joilla on riittävät keholliset valmiudet tanssin tavoitteelliseen treenaamiseen, motivaatiota sitoutua treenin säännöllisyyteen, sekä mielelliset valmiudet erilaisten tanssikäsitysten syventämiseen ja niiden erojen hahmottamiseen (asiasisällöt suhteessa ikäryhmiin). Ryhmät pyritään jakamaan taitotasollisesti niin, että samassa kehitysvaiheessa olevat pääsisivät samaan ryhmään, jotta tiedollinen sekä taidollinen eteneminen ryhmässä olisi mahdollisimman saumatonta. Ryhmäjaoista vastaa Tanssikeskus Elementin rehtori yhdessä tanssinopettajista koostuvan ammattilaisraadin kanssa. Ryhmät määrittyvät joka vuosi uudelleen ja taitotasot hakijoiden yleisen tason mukaisesti.

2P6A7661
2P6A7916
2P6A7936
2P6A7999
2P6A8212-Edit