ARVOSTELUPERUSTEET

1. Tanssitekninen osaaminen/lajien tyylillinen omaksuminen (voimankäytön säätely/liikkeen taloudellisuus, tasapaino, ojennukset, yleinen kehonhallinta ja ketteryys, sekä vaikeammat liikkeet kuten piruetit, hypyt jne.)

2. Musikaalisuus/rytmitaju (ominaisuuksien hyödyntäminen liikkeessä)

3. Preesens/ läsnäolo/ ilmaisu

4. Yleinen kehonhallinta/ liikunnallisuus

5. Luovuus/ valmiudet improvisaatiotehtävissä

(6. Kypsyyskeskustelu mahdollisen valinnan jälkeen)

HUOM! Hakujen jälkeen raati valitsee, mihin ryhmään kukin oppilas sijoitetaan.